Level I

Fitness Hoelahoeps REFURBISHED!

€ 53,95

Hoelahoep 1.5 kg + Waist trimmer + Mini bands

€ 31,90

Hoelahoep 1.5 kg + Workout DVD

€ 25,90

Hoelahoep 1.5 kg + Workout DVD + Mini bands

€ 29,05

MAGNETIC massage hoelahoep (I level)

€ 25,90

NEW BODY massage hoelahoep (I level)

€ 16,90

Weight Hoop Original hoelahoep (level I) met DVD

€ 23,95

Weight Hoop Original hoelahoep (level II) met DVD

€ 19,95

Weight Hoop Original hoelahoep (level III) met DVD

€ 24,95

Weight Hoop Original hoelahoep (level IV)

€ 29,95